Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten elämään laatua kuntoutuksella

 

 

Yhdistys

Mahdollisuus lapselle ry on vuonna 1992 perustettu poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten vanhempainyhdistys, joka toiminnassaan auttaa lapsia ja nuoria kehittymään kykyjensä mukaan sekä tukee vanhempia ja edistää koko perheen elämänlaatua. Yhdistyksessä toimii moni- ammatillinen tiimi ja tärkeä osa toimintaa on tasavertaisuuden edistäminen perheiden ja ammattihenkilökunnan välillä.

RAY on tukenut toimintaa vuodesta 2000 lähtien. Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee Malminkartanossa Helsingissä Kuntoutussäätiön talossa.

Toiminta

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria kehittymään kykyjensä mukaan sekä tukea vanhempia ja edistää koko perheen elämänlaatua.

Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on PoKe-kuntoutus eli Poikkeavasti Kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus. PoKe-kuntous perustuu uusimpaan neurofysiologiseen tietämykseen hermoston ja aivojen välisistä yhteyksistä. PoKe-klinikalla moni-ammatillinen työryhmä rakentaa yhteistyössä vanhempien kanssa lapselle yksilöllisen kotiohjelman, jota toteutetaan päivittäin lyhytkestoisina harjoitteina lapsen arjessa.

Yhdistys ylläpitää Kunnon Huonetta, lasten ja nuorten kuntosalia, joka soveltuu myös vaikeavammaisille. Kunnon Huoneella harjoitellaan fysioterapeutin valvonnassa paitsi liikuntaa myös sosiaalisia taitoja. Toimintaamme kuuluvat myös erilaiset harrasteryhmät, taideterapia-, tanssi-, liikunta- ja pelikerhot, sekä erityislasten uimaryhmät.

Mahdollisuus lapselle ry toteuttaa myös yksilö- ja ryhmätoimintaterapiaa, tutkimustoimintaa ja järjestää kuntoutusalan koulutusta.

Yhdistyksen uusi projekti ”Taitoja teineille oman elämän hallintaan” käynnistyi alkuvuodesta 2013.